รับทำป้ายโฆษณา จัดทำบูธ เค้าเตอร์สินค้า www.thailanddisplay.comบริษัท ยูเค แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด UK ADVERTISING CO., LTD. 26/54 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Sale : 080-589-5890, 087-152-1300, 089-070-4747 Office : 02-286-6886 Fax : 02-286-6556 E-mail: ukad_2008@hotmail.com Website: http://www.thailanddisplay.com