ป้ายโฆษณา
 • ป้ายกล่องไฟ
 • ป้ายแอลอีดี
 • ป้ายสำนักงาน
 • ป้ายร้านค้า
 • ป้ายงานเทศกาล
 • ป้ายทาวเวอร์
 • ป้ายสติกเกอร์
 • ป้ายไวนิล
 • ป้ายไตรวิชั่น
ป้ายอิงค์เจ็ท
 • ป้ายอิงค์เจ็ทภายใน
 • ป้ายอิงค์เจ็ทภายนอก
Contact Info
 
Company Co.
UK Adverising
Email:
ukad_2008@hotmail.com, ukad_2008@yahoo.com
Phone:
0-2286-6886
Fax :
0-2286-6556
 

ป้ายโฆษณาแบบ Rool Up คือ ภาพงานพิมพ์ Roll Up ไร้การโค้งงอ  ใช้วัสดุในการผลิตภาพ ROLL UP ที่เรียกว่า White Film ที่มีความหนา 9 Micon

ตัวอย่างป้ายโฆษณา

"ป้ายไฟนีออน" ที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด กล่าวคือให้แสงที่สว่างสดใส ตัวหลอดสามารถดัดโค้ง ตามรูปทรงต่างๆได้ดี เราจะพบเห็นป้ายลักษณะนี้ได้ ตาม ร้านค้ายามค่ำคืน ร้านทอง โรงแรม หรือในห้าง สรรพสินค้า ฯ และป้ายนีออนดัดนี้ยังสามารถตั้งจังหวะ การกระพริบได้ ทำให้สะดุดตามากขึ้น

ป้ายไตรวิชั่น มีลักษณะเป็นป้าย 3 ป้าย ในป้ายเดียวกัน สามารถโฆษณาได้ 3 ภาพ ต่อเนื่องกัน ป้ายไตรวิชั่นเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ประหยัดพื้นที่โฆษณา และสามารถเรียกความสนใจของผู้พบเห็นได้ หน้าป้าย ไตรวิชั่น นั้น ทั้งในส่วนของตัวป้ายนั้นใช้อลูมิเนียม ทำให้ป้าย ทนต่อแรงบิดตัวสูง  ดังนั้นป้ายไตรวิชั่นนั้นมีความคงทนและมีประสิทธิภาพสูงตามที่ลูกค้าต้องการ